Yhdeksän antaumuksen vaihetta

11.07.2021

Sraddaha, Sadhu-Sanga, Bhajana-Kriya, Anartha-nivrtti, Nishta, Ruci, Ashakti, Bhava, Prema


Sraddha, luottamus, tietoinen usko

  • Jotta bhaktin siemen voi itää, on sydämessä oltava ripaus sraddhaa, uskoa johonkin itseä suurempaan. Sraddha ei ole ulkopuolelta tullutta sokeaa uskoa, vaan pikemminkin jotain omakohtaista vahvaa tunnetta Korkeimman olemassaolosta. Sraddha on vapaaehtoista, kyselevää ja avointa mieltä tavoitella laajempaa tietoa jostakin, jonka olemassaolosta jo on sisäinen varmuus. Sraddha ilmenee luottamuksena pyhiin kirjoituksiin. 

Sadhu-Sanga, samanmielisten seura

  • Sraddha ohjaa kulkuamme sinne, missä on lisää tietoa saatavilla: toisten bhaktojen seuraan. Sadhu-sanga on tärkeä, sillä seura vaikuttaa meihin voimakkaasti, halusimme tai emme. On hyvin viisasta hakeutua sellaiseen seuraan, jossa voimme nähdä esimerkkiä bhaktin harjoittamisesta ja keskustella Korkeimmasta. Hyvä seura auttaa meitä lähestymään saddhana-bhaktia antaumuksellisen palvelemisen systemaattista harjoitusta.

Bhajana-Kriya, Sadhana-bhakti, järjestelmällinen henkinen harjoitus

  • Saddhana-bhaktin harjoitukseen kuuluu mantrameditaatio sekä elämää säännösteleviä periaatteita: ei lihan syömistä, ei uhkapelejä, ei nautintoaineita eikä parisuhteen ulkopuolista seksiä. Näitä harjoituksia tulee lähestyä tietoisena omasta tilanteesta ja siitä tasosta joka on itselle mahdollista ylläpitää. On jopa haitallista tehdä liikaa, sillä liian varhainen kieltäymys ja kurinalaisuus usein vain työntävät epätoivotut asiat pinnan alle, josta ne palautuvat sopivan tilaisuuden tullen. Viisaalla harjoituksella, hyvän opettajan johdolla, on turvallista edistyä rauhassa ja antaa epätoivottujen asioiden puhdistua pois paahdetun siemenen kaltaiseen tilaan, kykenemättömiksi itämään.

Anartha-nivrtti, sydämen puhdistumisen vaihe

  • Kun lähdemme harjoittamaan saddhana-bhaktia, lähdemme samalla siivoamaan elämäämme ja sydäntämme toden teolla. Mantrojen puhdistavien vaikutusten vuoksi pinnan alta alkaa paljastua kaikenlaista unohdettua ja syrjään työnnettyä likaa aiheuttaen meille epäilyksiä ja vaikeuksia harjoitusten kanssa. Alamme tiedostaa opittuja huonoja taipumuksia anarthoja ja nähdä teoissamme ahneutta, vihaa ja turhautumista. Saatamme käyttäytyä huonosti ja tehdä loukkauksia toisia bhaktoja kohtaan arvostelemalla tai olemalla kateellisia. Loukkausten tekeminen hidastaa etenemistämme ja harjoituksien maku laimenee. Tämä on vaihe joka voi jatkua pitkäänkin, suurella tai pienemmällä intensiteetillä. Hyvän seuran sadhu-sangan merkitys koostuu voimakkaasti. Turvallista on tietää, että kaikki tämä kuuluu asiaan ja lopulta etenemme kohti vakaampaa tilaa.

Nistha, vakaa antaumuksellinen palvelu

  • Kun suurin osa huonoista taipumuksista on poistunut harjoituksestamme tulee vakaampaa. Emme enää hairahdu niin helposti, emmekä anna negatiivisten tunteiden vaikuttaa päättäväisyyteemme. Tässä vaiheessa on harjoituksista tullut niin paljon positiivisia kokemuksia että valintojemme vaaka on kallistunut sattvisten valintojen puolelle tehden ne helpoiksi. Alamme viehättyä yhä enemmän kaikesta mikä liittyy Korkeimpaan. 

Ruci, Yliaistillinen maku Korkeimman palvelemiseen

  • Ruci tarkoittaa makua. Kaikki Korkeimpaan liittyvä antaa bhaktan elämään sellaista makua jota ei voi saada tavallisista maallisista asioista. Ihminen, joka ei ole kokenut antaumuksellisen palvelun suomaa ylimaallista makua, ei voi sitä ymmärtää.

Ashakti, Kiintymys Korkeimpaan ja antaumukselliseen palveluun

  • Kiintymys Korkeimman palveluun vie voiton kaikista muista asioista. Bhakta ei tahdo enää mitään muuta kuin tehdä palvelusta, ilahduttaa henkisiä opettajia ja kaikkia bhaktoja. Ulkoisesti tämä taso voi näyttää varsin tavalliselta elämältä, mutta sisäisesti bhaktan huomio on Korkeimmassa lähes koko ajan. Ashaktin tasolla bhakta ymmärtää henkilökohtaisen suhteensa Korkeimpaan ja vastavuoroinen kommunikointi Korkeimman kanssa voi alkaa.

Bhava, Ekstaattiset yliaistilliset tunteet

  • Ekstaattiset tunteet ovat seurausta vuorovaikutuksesta Korkeimman kanssa. Kautta aikojen hyvin edistyneet Herran palvojat ovat kokeneet ihmeellisiä henkisiä ja fyysisiä kokemuksia joita ei voi eikä pidä yrittää jäljitellä.

Prema, Puhdas rakkaus Korkeimpaan 

  • Viimeinen ja korkein, äärimmäisen edistymisen tulos joka Herran armosta suodaan hyvin harvoille on prema puhdas rakkaus Korkeimpaan.