Kuusi estettä bhaktin kehittymiselle

06.05.2024

Atyahara, prayasa, prajalpa, niyamagraha, jana-sanga, laulyam


Mikään ei voi tuhota bhaktia, mutta moni asia voi olla este sen kehittymiselle. Aina jos innostus antaumukselliseen palveluun hiipuu, voi tutkailla tätä listaa.

Atyahara – Ylensyöminen sekä hamstraaminen

 • Hamstraamista on monenlaista: vatsan ylenmääräistä täyttämistä, omaisuuden haalimista tai jopa kaikenlaisen tiedon keräämistä. Tällainen toiminta voi tehdä meistä sairaita, itsekkäitä tai ylimielisiä.
 • Atayhara kertoo luottamuksen puutteesta Korkeimman suojelukseen kaikissa tilanteissa.
 • Positiivinen tapa taistella atyharaa vastaan on ponnistella yhteyden saamisessa Korkeimpaan.

Prayasa - Ylenmääräinen ponnistelu sellaisten maallisten asioiden vuoksi, joita on vaikea saavuttaa

 • Atyahara johtaa prayasaan: kyltymättömät tarpeemme vaativat meiltä aina vain enemmän rahaa ja työtunteja.
 • Tärkeä on kuitenkin ottaa huomioon jokaisen yksilöllinen tilanne: aika, paikka ja olosuhteet. On luonnollista, että eri elämänvaiheissa ja tehtävissä meillä on erilaiset tarpeet.
 • Positiivinen tapa taistella prayasaa vastaan on ponnistella henkisissä harjoituksissa. Aivan samoin kuin lihaksemme vahvistuvat urheillessa, henkiset harjoitukset kasvattavat henkistä voimaamme.

Prajalpa – Turha puhuminen maallisista asioista

 • Juoruilu, riitely, vihapuhe, rienaus, väittely, valehtelu, tai ylipäätään turhista asioita puhuminen ei johda bhaktin kehittymiseen. Puhumisen tulisi olla tiedostettua ja rakentavaa.
 • Hyvä tapa taistella prajalpaa vastaan, on pitää keskustelu positiivisena ja inspiroivana. Bhakti on aina taatusti hyväenteinen aihe!

Niyamagraha – Sääntöjen noudattaminen ilman ymmärrystä, niiden kieltäminen tai itsenäinen seuraaminen

 • On olemassa periaatteita ja yksityiskohtia. Periaatteiden noudattaminen on ensisijaista, yksityiskohdat vaihtelevat tilanteen mukaan.
 • Sääntöjen tarkoitus on helpottaa antaumuksellisen palvelemisen periaatteiden noudattamista. On hyvä, jos meillä on opettaja, joka voi auttaa meitä seuraamaan ohjeita oman tasomme mukaisesti.
 • Esimerkiksi voisi ottaa vaikka bhaktin itsekuriharjoituksiin kuuluvan paaston: yhdelle riittää, että hän pitäytyy hedelmissä ja vihanneksissa, toinen voi paastota vain vettä juomalla, kolmas jättää senkin pois. Jos taas paastoaa vain terveydellisistä syistä, se ei ole antaumuksellista palvelua – paaston tarkoitus kun on johtaa ajatukset ja aika Korkeimman palvelemiseen.

Jana-sanga – Seurustelu sellaisten ihmisten kanssa, joita bhakti ei kiinnosta

 • Seurustelua voi olla monella tasolla. Tässä puhutaan tasosta, jossa jaetaan tärkeitä asioita ja otetaan neuvoja vastaan. On tärkeä tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa, mutta on syytä säilyttää erottelukyky siinä millaiseen suhteeseen kenenkin kanssa ryhtyy. On viisaampaa avata sydämensä luotettavalle kuin epäluotettavalle henkilölle.
 • Seura tekee kaltaisekseen. Seuralla on suuri vaikutus meidän haluihimme, toiveisiimme, älykkyyteemme ja uskoomme.
 • Varma keino saavuttaa lisää bhaktia, on pysyä bhaktojen seurassa.

Laulyam – Maallisiin asioihin liittyvä ahneus

 • Voimme toivoa ja tavoitella niin mammonaa, vapautusta kuin joogan suomia mystisiä mahteja. Nämä ovat kuitenkin kaikki väliaikaisia ja vailla todellista iloa ja onnea.
 • On parempi suunnata energia ja tavoitteet kohti ikuista bhaktia. Bhaktilla saamme lisää bhaktia!