Neljä elämänvaihetta

24.07.2021

Ashrama: Brahmacharya, Grihastra, Vanaprastha, Sannyasa


Ashrama-järjestelmä (ashrama = neljä ikäperusteista elämänvaihetta) on osa veedistä, dharmaan liittyvää, elämäntapaa. Ihmiselämä jaetaan neljään vaiheeseen, jotka luonnollisesti seuraavat toisiaan ikääntymisen edetessä. Sivistyneessä yhteiskunnassa tämä järjestelmä mahdollistaa toimivan yhteiskuntarakenteen, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa omalle elämänvaiheelle määritellyt vastuut ja velvollisuudet.

Brahmacarya, opiskelun vaihe

  • Nuorena opetellaan hyvän elämän perusteet, johon kuuluvat esimerkiksi: kuuntelemisen, oppimisen ja sisäistämisen taito, vanhempien ja opettajien kunnioittaminen ja palveleminen sekä yksinkertainen vähään tyytyvä elämäntapa. Lisäksi kehitetään jokaiselle luontaisia hyveitä kuten nöyryys, kurinalaisuus, kehon- ja ajatusten puhtaus sekä myötätunto.

Grihastra, Perhe-elämän vaihe

  • Perheellisen velvollisuuksia on mm. huolehtia niin nuorista kuin vanhoista perheenjäsenistä, opettaa lapsille henkisiä arvoja sekä antaa osa tuloista hyväntekeväisyyteen: henkisille opettajille, köyhille ja eläimille. Tässä elämänvaiheessa tehdään töitä, osallistutaan yhteiskunnan pyörittämiseen ja nautitaan perhe-elämään kuuluvista tavallisista asioista.

Vanaprastha, Perhe-elämästä luopumisen vaihe

  • Lasten lähdettyä alkaa perhe-elämästä luopumisen vaihe, samoin vetäydytään työelämästä ja yhteiskunnallisista velvollisuuksista - annetaan tietoisesti tilaa nuoremmille sukupolville. Elämän keskipisteeseen nousevat henkiset harjoitukset, yksikertainen elämäntapa, seksuaalisuudesta luopuminen, pyhiinvaellusmatkat ja kaikenlainen rauhoittuminen.

Sannyasa, Henkiseen elämään keskittymisen vaihe

  • Tämä elämänvaihe on nykyaikana mahdollinen vain hyvin edistyneille. Sannyasa luopuu kaikesta yhteydestä perheeseen ja keskittyy vain henkiseen elämään ja opettamiseen. Perinteisesti sannyasat elävät vain lahjoituksilla ja kiertävät paikasta paikkaan saarnaten Korkeimmasta.