Neljä yhteiskuntaluokkaa

24.07.2021

Varna: Sudra, Vaisya, Kshatriya, Brahman


Toimivassa yhteiskunnassa on neljä tasaveroista sosiaalista luokkaa, neljä varnaa. Tätä veedistä, dharmaan liittyvää, käsitystä sosiaalisista luokista ei tule sotkea kastijärjestelmään, joka on syntymäperheeseen liittyvä turmiollinen järjestelmä. Varna-järjestelmässä henkilön omat ominaisuudet määrittelevät sen yhteiskuntaluokan, johon henkilö lukeutuu.

Sudra, käsityölaiset ja työntekijät

  • Sudra on työntekijä, jonka velvollisuus on palvella kaikki ylempiä luokkia lojaalisti. Sanotaan, että nykyaikana kali-yuga jokainen meistä on sudra, sillä kukaan ei kykene ylläpitämään edes omaa kehoaan ilman toisten armoa. (Ainoa luokka joka saa palkkaa muilta.)

Vaisya, maanviljelijät, kauppiaat, yrittäjät

  • Vaisyat ovat tuottava-luokka. He tuottavat ruuan ja kaiken muun tarpeellisen yhteiskunnalle. Vaisyojen velvollisuus on huolehtia yhteiskunnan vauraudesta ja lehmien suojelusta. (Ainoa luokka joka maksaa veroja.)

Kshatriya, sotilaat, poliisi, virkamiehet

  • Kshatriat suojelevat yhteiskuntaa brahmanien ohjeiden mukaan. He huolehtivat niin omasta kuin koko yhteiskunnan moraalisesta järjestyksestä. (Luokka joka kerää verot vaishyoilta, jakaa lahjoituksia kaikille eikä koskaan itse ota vastaan hyväntekeväisyyttä.)

Brahmin, papisto, opettajat, akateemikot

  • Bramiinit toimivat yhteiskunnan esimerkillisinä henkisinä opettajina. (Ainoa luokka joka elää pelkillä lahjoituksilla.)