Viisi suhdetta Korkeimpaan

09.07.2021

śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, mādhurya


Jokaisella sielulla on henkilökohtainen suhde Korkeimpaan. Tuo suhde on piilossa aineellisen elämänkäsityksen takana, mutta alkaa elpyä kun ihminen kohoaa antaumuksellisen palvelun tasolle bhakti. Näitä ylimaallisia, puhtaita, iloa tuottavia suhteita on viidenlaisia, eivätkä ne ole verrattavissa maallisiin suhteisiin. Edelliset suhteet sisältyvät seuraaviin: Herran ystävä on siis myös Herran passiivinen sekä aktiivinen palvoja.

  • Santa, Herran passiivinen palvoja. Tässä suhteessa ihminen palvoo Herraa tyytyväisenä omassa rauhassaan.
  • Dasya, Herran aktiivinen palvoja. Tässä suhteessa ihminen asettuu palvelemaan Herraa ja palveleminen saa aikaan ylimaallisia ilon tunteita.
  • Sakhya, Herran ystävä. Tässä suhteessa ihminen kohtelee Herraa kuin rakasta ystävää. Muodollisuudet loistavat poissaolollaan.
  • Vatsalya, Herran isä tai äiti. Tässä suhteessa ihminen pitää Herraa lapsenaan, huolehtien ja hoivaten vanhempainrakkauden tunteen vallassa. 
  • Madhurya, Herran aviollinen rakastettu. Tämä on suhteista korkein sisältäen kaikki aiempien suhteiden ominaisuudet. Tätä ylimaallista rakkaussuhdetta ei pidä koskaan ajatella maallisen aviollisen suhteen kaltaisena.