Kolme oivalluksen vaihetta

15.07.2021

Oivalluksen vaiheet: Brahman, Paramatma, Bhagavan

Korkein ymmärretään kolmessa toisiaan seuraavassa vaiheessa.

Brahman 

  • Brahman on Korkeimman persoonaton olemuspuoli, jota verrataan usein auringon valoon. Kuten auringon valo leviää kaikkialle, niin myös Korkein vallitsee kaikkialla. Brahmanin oivaltanut ymmärtää kaiken olevan yhteydessä toisiinsa ja tuota kokemusta kuvataan usein ykseyden kokemiseksi: "Kaikki on yhtä." Brahman-oivalluksessa eläminen on 'elämistä ykseydessä' ja valtaosa modernin joogan opeista ja kirjallisuudesta käsittelee tätä oivallusta. Tämä oivallus on tärkeä, mutta ei henkisen matkan päätepiste, vaan sen ensimmäinen askel.

Paramatma

  • Paramatma on Korkeimman paikallistunut olemuspuoli, jokaisen elävän olennon sydämessä asustava Yli-sielu, kumppani ja neuvojen antaja. Joogit tavoittelevat mietiskelyllä tämän paikallistuneen olemuspuolen oivaltamista keskittämällä ajatukset sydämeen. Paramatman-oivalluksesta on lyhyt matka Bhagavan-tietoisuuteen, sillä Paramatma ohjaa bhaktaansa sydämestä käsin.

Bhagavan 

  • Bhagavan on Jumaluuden ylin persoonallisuus. Jos brahmania verrataan auringon valoon, Bhagavan on silloin tuon valon lähde, eli itse aurinko. Tässä vertauksessa, me pienet sielut olisimme auringosta sinkoilevia kipinöitä: laadullisesti yhteneviä auringon kanssa, mutta määrällisesti paljon pienempiä. Voidaan sanoa, että olemme Jumalan kuvia, mutta me emme ole Jumala. Me olemme Jumalan pienen pieniä osia, ikuisesti yhtä ja silti ikuisesti erillisiä achintya-bhedabheda-tattava. Korkeimman persoonallisen olemuspuolen oivaltaminen mahdollistaa ymmärryksen henkilökohtaisesta suhteesta Korkeimpaan ja vastavuoroisen kommunikoinnin Hänen kanssaan. Korkeimman tunnusmerkkeinä ovat nämä kuusi mahtia täydellisinä: Hän on kaikkein kaunein, rikkain, voimakkain ja kunniakkain, Hänellä on kaikki tieto ja kaikki kieltäymys. Ja mikä parasta ja mielenkiintoisinta Hänellä on myös henkilökohtainen elämä, jota laaja bhaktikirjallisuus avaa jokaiselle tiedonhaluiselle. 

Achintya-bhedabheda-tattva tarkoittaa käsittämätöntä samanaikaista ykseyttä ja erillisyyttä ja on yksi bhaktifilosofian tärkeimmistä kulmakivistä.