Kymmenen Bhagavad Gitan lainatuinta säettä

01.08.2021

sarvasya caham hrdi sannivistomattah smrtir jnanam apohanam cavedais ca sarvair aham eva vedyovedanta-krd veda-vid eva caham

Bhagavad Gita 15:15


Bhagavad Gitassa on 700 säettä, joista nämä kymmenen ovat sellaisia joita suuri henkinen opettaja Srila Prabhupada on lainannut kaikkein eniten omissa kirjoissaan, luennoillaan, keskusteluissaan ja kirjeissään. Lähde vaniquotes.

BG 18.66

 • Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu vain Minulle, Minä vapautan sinut syntien kaikista seuraamuksista. Älä pelkää!
 • 1320 lainausta

BG 02.13

 • Aivan kuten ruumiillistunut sielu jatkuvasti vaeltaa tässä ruumiissa lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta vanhuuteen, samalla tavalla sielu siirtyy toiseen ruumiiseen kuoleman hetkellä. Vakaamielinen henkilö ei hämmenny tällaisesta muutoksesta.
 • 738 lainausta

BG 04.09

 • Se joka tuntee Minun ilmestymiseni ja toimintojeni ylimaallisen luonteen, ei ruumiinsa jätettyään enää synny tähän aineelliseen maailmaan vaan saavuttaa Minun ikuisen asuinsijani, oi Arjuna.
 • 733 lainausta

BG 07.19

 • Monien syntymien ja kuolemien jälkeen se, jolla on todellista tietoa, antautuu Minulle tietäen Minun olevan kaikkien syiden alkusyy ja kaikki mitä on. Sellainen suuri sielu on hyvin harvinainen.
 • 622 lainausta

BG 07.14

 • Tämä Minun jumalainen energiani, joka koostuu aineellisen luonnon kolmesta ilmenemismuodosta, on hyvin vaikea valloittaa. Minulle antautuneet voivat kuitenkin ylittää sen helposti.
 • 582 lainausta

BG 18.54

 • Tälläisen transendentaalisen aseman saavuttanut henkilö oivaltaa välittömästi Korkeimman Brahmanin ja hänestä tulee täydellisen riemukas, Hän ei milloinkaan murehdi eikä toivo itselleen mitään. Hän suhtautuu samalla tavalla jokaiseen elävään olentoon. Tuossa tilassa Hän saavuttaa Minun puhtaan antaumuksellisen palveluni.
 • 529 lainausta

BG 07.15

 • Ne karkean typerät roistot, ihmiskunnan alhaisimmat, joiden tiedon harha on vienyt ja joilla on demonien ateistinen luonne, eivät antaudu Minulle.
 • 497 lainausta

BG 03.27

 • Väärän minätunteen hämmentämä henkinen sielu luulee olevansa itse tekojensa tekijä, vaikka niiden aikaansaajana ovat tosiasiassa aineellisen luonnon kolme ilmenemismuotoa.
 • 489 lainausta

BG 18.61

 • Korkein Herra on läsnä jokaisen sydämessä, oi Arjuna, ja Hän ohjaa kaikkien elävien olentojen vaellusta näiden matkatessa aineellisesta energiasta muodostuneissa "koneissa".
 • 488 lainausta

BG 15.15

 • Minä olen läsnä jokaisen sydämessä ja muisti, tieto ja unohdus tulevat Minulta. Kaikkien Veedojen tarkoitus on auttaa ymmärtämään Minut. Toden totta, Minä olen Vedantan kokoaja ja Veedojen tuntija.
 • 487 lainausta