Neljä aikakautta

29.07.2021

Kali Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga


Veedalainen aikakäsitys on syklinen. Neljä ikuisesti toistuvaa aikakautta, kehitysjaksoa, yugaa, seuraavat toinen toistaan ja kullakin aikakaudella on oma pituutensa ja tunnusmerkkinsä. Me elämme nyt satoja tuhansia vuosia kestävän kali yugan alkuvaiheita. (BG 8.17)

Kali Yuga, riidan ja eripuran aikakausi

  • Kali yugan aikakaudella hyveellisyyttä on jäljellä vain yksi neljännes ja dharman periaatteet: totuudellisuus, puhtaus, anteeksiantavaisuus, armollisuus, elämän pituus, kehon vahvuus ja muisti, vähenevät lähes olemattomiin. Paheista tulee hyväksyttyjä ja uskonnollisuus katoaa, valtioiden johtoon pääsevät väärät ihmiset ja kaikenlainen pimeys ja väkivalta tamas vallitsee kaikkialla.
  • Kali yugan aikana Korkein on läsnä pyhässä äänessä ja yksinkertaisesti toistamalla Hänen nimiään voimme saada vapautuksen. Tämä keino on helppoutensa vuoksi suuri siunaus, sillä nykyisellä aikakaudella ihmiset elävät vain lyhyen ajan eikä älykkyys ole kovin suurta (seuraavien yugien metodit vaativat pidempää ikää ja suurempaa älykkyyttä).

Satya yuga, totuuden aikakausi, kultainen aikakausi

  • Satya yugan aikana kaikkialla vallitsee hyveellisyys sattva, rauhallinen, uskonnollinen ja myötätuntoinen ilmapiiri. Valtiot ovat rikkaita, luonnonvaroja on yltäkylläisesti ja Ihmiset ovat älykkäitä ja elävät pitkään.
  • Pitkä ja vaativa joogaprosessi on mahdollista satya yugan aikana, siksi vapautuksen keinona on meditaatio.

Treta yuga, hopeinen aikakausi

  • Treta yugan aikana hyveellisyys laskee yhden neljänneksen. Ihmiskunnan korruptoituminen alkaa. Vallitsevat luonnonlaadut ovat sattva ja rajas.
  • Treta yugan aikana vapautuksen keinona ovat suuret ja monimutkaiset uhritoimitukset, yajnat.

Dvapara yuga, pronssinen aikakausi

  • Dvapara yugan aikana hyveellisyys laskee puoleen. Korruptio, sodat ja taloudellisen kehityksen tavoittelu saavat aina vain enemmän jalansijaa. Rajas ja tamas vallitsevat. 
  • Dvapara yugan aikana vapautuksen keinona on Korkeimman palvonta temppeleissä - kirkoissa ja moskeijoissa.