Neljänlaiset (+kolme) Korkeimman palvojat

26.08.2021

ārta, arthārthī, jijñāsu, jñānī


Kun ihminen elää kaikin puolin nuhteettomasti sekä kunnioittaa pyhiä kirjoituksia, häntä voidaan kutsua hyveelliseksi. Hyveellisiä ihmisiä on neljänlaisia ja heillä kaikilla on potentiaalinen kiinnostus bhaktiin. Hyvän seuran saddhu sangan saavutettuaan nämä ihmiset edistyvät helposti Korkeimman antaumuksellisen palvelemisen bhaktin tiellä.

Näistä neljästä tietoa etsivät ovat parempia kuin kärsivät, rikkauksien tavoittelijat tai uteliaat. (BG 7.16)

ārtah, kärsivät

 • Kärsivät ihmiset kääntyvät usein Korkeimman puoleen pyytäen apua ja suojelusta.

arthārthī, aineellisia asioita tavoittelevat

 • Työpaikan, rahan, lomamatkan, terveyden tai onnellisen ihmissuhteen toivossa moni kääntyy Korkeimman puoleen.

jijñāsuḥ, uteliaat

 • Uteliaat ihmiset ovat avoimia kaikelle, myös Korkeimman tuntemiselle.

jñānī, tietoa janoavat

 • Jñānī on oppinut ihminen, joka pyrkii ymmärtämään henkisyyttä spekuloinnin, metafysiikan ja filosofian keinoin.


  Tämän jaottelun lisäksi on vielä toinen, alempi taso, jolla on kolmenlaisia ihmisiä (BG 8.15):

 • Heitä, jotka palvovat itseään Korkeimpana. Nämä ihmiset ymmärtävät olevansa henkisinä sieluina erillisiä kehostaan, mutta uskovat olevansa yhtä Korkeimman kanssa. He eivät tee eroa itsensä ja Korkeimman välillä ja heitä kutsutaan monisteiksi.
 • Heitä, jotka itse keksivät Herralle haluamansa muodon ja palvovat sitä. Heitä kutsutaan puolijumalien palvojiksi.
 • Heitä, jotka palvovat Herran maailmankaikkeudellista muotoa. Nämä ihmiset pitävät aineellista maailmaa ainoana olemassa olevana ilmentymänä ja palvovat näin ollen aineellisia asioita.


Lisäyksenä Thakur Bhaktivinoden lyhyt listaus erilaisista motiiveista joiden vuoksi ihmiset palvelevat Korkeinta.

 • Bhaya - pelosta
 • Āśā - tyydyttääkseen materiaaliset toiveet
 • Kartavya-buddhi - velvollisuudesta
 • Rāga - aidosta kiintymyksestä Korkeimpaan